Virksomhed

Virksomhed

På affaldsområdet gælder en lang række af generelle principper, love og regler. Mange af disse er også rettet mod virksomheder.

Alle virksomheder har pligt til at kildesortere det affald, som de frembringer. Det gælder både egentligt produktionsaffald og mere kontor- eller husholdningsaffaldslignende affald.

For nogle typer af affald gælder der særlige regler for anmeldelse og håndtering. Det gælder bl.a. bygge- og anlægsaffald, dagrenovation, elektronik og farligt affald. Du kan læse mere om reglerne under de nævnte affaldstyper til venstre i menuen.

Din virksomhed har pligt at benytte de kommunale affaldsordninger, som virksomheden er omfattet af og betale det gebyr, som er vedtaget for deltagelse i ordningerne. I Ballerup Kommunes regulativ for erhvervsaffald kan du læse om de lokale regler, der gælder for håndtering af affald fra din virksomhed. Her finder du også en beskrivelse af de kommunale indsamlingsordninger.

Regulativet kan findes her


Hvis der er tvivl om, hvordan en bestemt slags affald skal håndteres, er det Ballerup Kommune, som skal afgøre, om affaldet hører under farligt affald, om det skal genanvendes, forbrændes eller deponeres. Ballerup Kommune anviser, hvordan affaldet skal behandles og evt. hvilket konkret behandlingsanlæg, det skal behandles på.

Benyt menuen til venstre eller genvejene i højre side og få anvist, hvordan de forskellige typer erhvervsaffald skal bortskaffes.

Sidst rettet 24. juli 2013

Til top