Affaldsmodtagelse
 
 
AffaldsmodtagelsePrint denne side
Her kan du se, hvilke typer affald, vi modtager på vores anlæg i Glostrup og i Frederikssund. Du kan også dowloade indholdsdeklarationer og sikkerhedsfoldere.

Glostrup
På anlægget i Glostrup modtager vi:

  • Småt forbrændingsegnet affald
  • Affald til sikkerhedsdestruktion
  • Særlige affaldstyper
  • Lavradioaktivt affald

Den typiske bruger af anlægget i Glostrup er en registreret transportør, som enten kører med dagrenovation for en kommune eller småt brændbart fra erhvervsvirksomheder. Som almindelig borger skal du benytte de affaldsordninger, som din kommune tilbyder.

Indholdsdeklaration
Når vi modtager forbrændingsegnet affald sker det, at noget af indholdet er fejlsorteret og ikke opfylder modtagereglerne. Hos Vestforbrænding fastsætter vi selv grænsen for hvor meget ureglementeret affald, vi accepter ud fra et miljømæssigt og teknisk hensyn.

Når du afleverer småt forbrændingsegnet affald, skal du udfylde en indholdsdeklaration og erklære, at affaldets indhold overholder gældende modtageregler for småt forbrændingsegnet affald.

Hvis det faktiske indhold ikke svarer til det erklærede indhold, vil affaldet blive behandlet til et forhøjet gebyr.

Se vores takster for affaldsmodtagelse

Indholdsdeklaration for småt brændbart

Indholdsdeklaration for lavradioaktivt affald

Sikkerhedsforhold
Du må maksimalt køre 10 km i timen inde i modtagehallen, orientér dig i sikkerhedsfolderen for resten af arealet i Glostrup.

Hent folderen Sikkerhed i Affaldsmodtagelsen

Frederikssund
Anlægget i Frederikssund har tre hovedaktiviteter, forbehandling af organisk affald, omlastning af affald og opbalning af pap, papir og plast.

I Frederikssund modtager vi:

  • Organisk affald til forbehandling, fra husstande i Vestforbrændings ejerkommuner
  • Småt brandbart affald til omlastning, fra kommunale genbrugsstationer og virksomheder
  • Papir, pap og plast til opbalning, fra husstande og fra virksomheder.

Hent folder sikkerhedsforhold på anlægget i Frederikssund

Sidst rettet 29. april 2013 - Af Morten Svarre